Slovanská Strašidla

6. září 2006 v 11:11 | Poskytl Mozkotzutz_CZ |  Kultůra
Slovanská strašidla
Nyní se pokusím nastínit, jaké mýtické stvoření a strašidla vystupovaly ve slovanských legendách, mýtech, pověstech, ale i pohádkách. Tuto část knihy jsem pojal s humorem a prosím čtenáře, aby následující řádky stejným způsobem chápal. V abecedním seznamu uvádím vždy jméno potvory a následně zběžný popis a charakteristiku (pokud se mi něco podobného podařilo zjistit). Také upozorňuji všechny čtenáře, aby se vyvarovali po níže vyjmenovaných stvořeních pátrat, mohli by skončit s vážnou újmou na duševním a fyzickém zdraví!!
Bazilišek: o Baziliškovi se někdy tvrdí, že pochází pouze z germánské mytologie. Pravda je však taková, že Bazilišek je také slovanská záležitost. Byl znám též pod jménem Ostrovid. Měl blanitá křídla, čtyři kohoutí nohy, hadí ocas a pohled, který dokázal zkamenět nebo otrávit. Také je popisován jako veliký jedovatý ještěr. Kdo chce zabít Baziliška, musí se zabalit do otepi slámy /?/ a ukázat mu zrcadlo. Bazilišek pohledem do zrcadla zahubí sám sebe. Bazilišek se vyklube z černého vejce sneseného kohoutem a vyseděného čtyřmi hady nebo jedovatou žábou.
Bezhlavý jezdec: osoba bez hlavy, prohánějící se po nocích na černém oři po kraji. Svou hlavu často drží v jedné ruce a vystavuje ji všem na obdiv. Velmi populární osoba, že?
Běs: opak Ďasa, je duchem zlým.Tento duch nám přináší noční můry a běda jak někoho zastihne v tmavé noci, kdy měsíc jest v novu!!!
Bílá paní: Strašidlo, které se vyskytuje na většině našich hradů. Jejím původem je často zavražděná nebo v životě nešťastná obyvatelka hradu, která nemá po smrti pokoj.
Bílý kůň: tomuto podivuhodnému mýtickému zvířeti byly přičítány věštecké schopnosti, spojené někdy s některými bohy, např. Svantovitem nebo Radegastem.
Bludičky: říkalo se jim také Světélka a byly považovány za malé mužíčky či ženy s lucerničkami. Byly prý dušemi násilně zemřelých a snažily se zavést pocestné do bažiny. Někdy však mohly lidem i pomoci.
Bludný kořen: mýtický kořen, přes který, pokud se překročilo, poutník dozajista sešel z cesty a zabloudil.
Bosorka: čarodějnice, ne však Ježibaba, mohla býti i mladšího věku.
Černokněžníci neboli čarodějové: Považováni za mužskou obdobu Čarodějnic.
Ďas: Ďasem jest dobrý duch.I když z názvu to tak nevypadá!
Divoženky: divoké a zpustlé lesní a skalní víly. Dosti zvrhlé, jedly pocestné i děti a honosily se vlasy nejrůznějších barev od zelené přez blond po zrzavou.Pokud ale chtěli polapit sličného máldence, používali tuto podobu viz. obrázek!!!
Divý muž: srstí nebo mechem porostlá obluda mužského pohlaví Na hlavě nosí věnec z kapradí a smrkových větví. Měl zlotřilou povahu, toulal se po lesích, plašil zvěř a hlasitě houkal. Často spolupracoval s bludným kořenem, který poutníky vydával na milost a nemilost Divému muži.
Drak: Rozšířeným názorem jest, že Drak je, stejně jako dříve jmenovaný Bazilišek, monopolem germánské mytologie, což samozřejmě není pravda. Drak je okřídlenou šupinatou potvorou , která páchne sírou, z nozder dýmá kouřem a plive oheň. Nezřídkakdy hovoří lidským hlasem a pojídá volné i zadané princezny.
Duch: duše zemřelých potulující se okolo pohřebišť, rád děsí lidi. Duchové jsou považováni za duše, které straší, protože nemají po smrti pokoj. Známe také Duchy skalní, strašící ve skalách a lomech, Duchy lesní a Duchy větru, kterým vládl Král Větrů.
Hastrman: takový starý vodnický dědeček, nebývá nebezpečný, protože je již vybouřený. Často sedává na vrbě u rybníka a kouří dýmku. Jinak viz. Vodník.
Hejkal: příbuzný Divého muže. Podivná shrbená potvora podobná opici porostlá černou srstí s tlamou plnou ostrých bílých zubů. Jeho životní náplní bylo děsit pocestné hejkáním, což je druh houkání. Někdy se však prý uchyloval i k jezení poutníků.

Hůkalky: jiný název pro Lesní Panny neboli Víly.
Jezinky: opět dosti zvrhlá obdoba lesních nebo skalních Víl. Prý měly ženskou tvář, prasečí tělo a koňské nohy, ale to jsou vědecky nepodložené dohady. Protože když sem šel tuhle skrz Kladskou Hejšivnu, potkal se právě tuto Jeskyňku,. Když sem jí vyprárávěl jak si dnes Jeskynky představujeme, stim prasečim tělem atd.. Tak mě řekla, podivejte se třeba na ty vaše anarchopunkerky, hoperky či "vysmahlá děvčata", protim nim jsme my vyloženě krasavice!! A měla pravdu, Dala mě něco na památku nechala se vyfotit a odběhla bůchví kam. Ale pozor, některé jezinky nejsou tak vztřícné, některé jí malé děti, uspávají lidi a vylupují jim oči. Ale jak mě ještě řekla moje "známá", prej to dělaj jen komunistům, afákům, a levicové chamradi, pro NS mají prý slabost!!
Ježibaba: stařena zabývající se okultními vědami. Žije v lese na samotě, k dopravě používá buď létající koště, metlu nebo stoupu, přičemž se odráží pohrabáčem. Měla prý železné zuby a někdy i nos. Živila se lidským masem, často jí dělali doprovod její synové v podobě ohnivých draků nebo blesků. Známá též jako Baba.
Kostlivec: oživlá kostra, která vstala z hrobu, protože nemá po smrti klid. Chodí a řinčí řetězy, čímž straší kolemjdoucí.
Kudibal: příbuzný Hejkala, rád obtěžuje mladé dívky.
Lesní panny neboli Víly: označení Víly je novějšího původu. Něžné krásné dívky oblečené nebo neoblečené v bílé či zelené roucho. Někdy také mívaly šat z listí či mlhy. Měly dlouhé zlaté nebo zelené vlasy, které byly zdrojem jejich síly. Když o ně přišly, umřely. Měly krásný hlas a rády zpívaly a tančily v kruhu. Víly lidem neubližovaly (pokud je nikdo nedráždil), právě naopak. Byly věčně mladé. Některé měly kouzelnou moc a údajně se mohly změnit v lesní zvířata.
Lesní muž: obdoba Divého Muže, značně necivilizovaný. Nespleťte si je se spustlým hajným nebo dřevorubcem!
Lulukyně: Taková ženská, která běhala při senoseči mezi hospodáři a ty nepořádné proměňovala v otepy slámi!
Mořští lidé: obyvatelé moře, od pasu dolů s rybím ocasem.
Můra: příbuzná upírů, vylézá v noci. Své tělo umí přeměnit do čehokoli a vloudit se tak do domu. Duše, která vyšla z živého těla. Jiným názvem Mora.
Mužík skalní: nosí bílou kutnu s kápí, vyskytuje se ve skalnatých oblastech, pomáhá poutníkům najít cestu nebo jim ukazuje poklady. Vysoký 0.25 cm až 75 cm. Vyšší považováni za Trpaslíky.
Ohniváci: ohněm plápolající potvory z bažin.
Permoník: Permoníci strážili podzemní poklady a pomáhali havířům. Když však ti udělali něco, co se Permoníkům nelíbilo, ti je v dole zasypali.
Pipky: mi neznámé strašidlo, asi slepice, nebo ženy jenž za života neuměli nic jiného než drbat a po smrti musí strašit!!!
Plivník: viz. Rarášek.
Polednice: zvrhlá odporná žena pojídající k obědu po poli se pohybující osoby. Vylézá jen ve dne. U tohoto Strašidla není jasné, zda jde o rasu, či mýtickou osobu.
Rarášek: znám také jako Plivník, malý ďáblík v podobě černě osrstěného mužíka či černé slípky nebo kohouta s rudým hřebínkem. Škodí lidem kde se dá, zvláště, pokud se na něj snaží vyzrát. Někdy s ním ovšem je rozumná domluva.
Rusalky: vodní odvětví Víl, avšak mírně zlomyslnějšího charakteru. Jsou pro ně důležité mokré vlasy. Všeobecně považovány za nejpřitažlivější ze strašidel.
Saň: neplést s Drakem v ženském pohlaví! Saň je ještěr velikosti Draka s křídly a šupinatou kůží. Měli dvě a více hlav, která po odseknutí opět dorůstají.
Skřítci: někdy také Skřeti, považováni za strážce domu. Malí mužíčci nebo ženušky, žijí ve stavení s lidmi a všemožně si z nich tropí legraci a škodí jim, je li jim ublíženo.
Slibky: dívky, které zrušily slib svému milému. Strašidlo přímo úděsné.
Strašidlo: všeobecné pojmenování čehokoliv, co děsí lidi.
Strygy: karlovarský název pro Bosorky. V některých pramenech obdoba germánských Valkýr!!
Sudičky: tři pochybné osoby věštící dítěti při narození jeho osud. Existuje ještě čtvrtá Sudička, která je však pro své nepozitivní věštby značně nepopulární.
Špírek: viz. Rarášek
Světlonoh: mi neznámá obluda.
Trpaslík: není jen záležitostí západní mytologie. U nás nazývaný Třpaslek. Myslím, že není třeba komentovat. Vysoký asi 50 cm až 120 cm.
Upír: zlé stvoření pojídající lidskou krev. Duše, jenž vylezla z živého člověka byla Můrou, ta která vylezla z mrtvého se stávala upírem. Mrtvola upíra v hrobě nesetlí, jen zčervená..
Vidiny: vše, co někdo viděl, ale nebylo to reálné.
Vlkodlak: Člověk, měnící se za úplňku ve vlka. Uvedu ještě, že Vlkodlaci mají na svědomí prý zatmění slunce. Nejznámějšími Vlkodlaky byli kyjevský kníže Vseslav a Bojan, mladší syn bulharského cara Simeona.
Vodník: zelené stvoření, pravděpodobně spřízněné s J. Ladou, který Vodníky s oblibou maloval. Jinak dosti zvrhlí bandité, stahující do vodních hlubin koupající se omladinu - v případě chlapců pak zasahovaly Vodničky. Ovšem jejich existence není podložena věrohodnými materiály a tudíž se můžeme jen málo dozvědět o pohlavnním životě Vodníků. Je však možné, že Vodníci plodili vodníčky se suchozemskými dívkami. Vodnické děti ženského pohlaví se pak nejspíše stávaly vodními Vílami, které jsou dalším možným aktérem ve vodničím množení. Své oběti lákali na rozvěšené barevné pentličky. Jakmile se inkriminovaná osoba přiblížila k vodě, Vodník ji pak pevně uchopil a stáhl pod vodu, kde ji utopil. Duše pak schovával v porcelánových hrníčcích. To je možná jeden z důvodů rozkvětu výroby porcelánu např. na Karlovarsku. Asi zde byla o hrníčky ze strany Vodníků velká poptávka...
Vzdušné Víly: Víly povětří, není prokázána spojitost s Větry neboli Duchy větru, je však pravděpodobné, že spolu mohli plodit malé Větříky.
Zahubenčata: utracená novorozeňátka, která naříkají z hrobečků. Nemusím zde doufám poukazovat na to, že potrat je z hlediska naší ideologie přípustný pouze při znásilnění, při ohrožení života Matky nebo při vážném poškození plodu dítěte!!!
Nyní ještě pár slov o těchto tvorech strašidelných. Všichni bez výjimky se vyskytují ve slovanských pohádkách, bajkách, příbězích a mýtech. Datum vzniku jednotlivých potvor není známo, stejně jako datum jejich vymizení ze světa. Většina z nich pochází z doby po zániku velkomoravské říše. To, že se dochovaly alespoň nějaké pohádky o těchto monstrech, považuji za úspěch, pokud si uvědomíme, že z původních příběhů slovanské mytologie zbyly jen tak chatrné trosky, že z nich ani při největší snaze a nejlepší vůli nemůžeme poskládat příběhy, jako například v mytologii germánské či řecké. Byla by velká škoda, kdyby tyto Strašidla z našeho světa zmizely nadobro.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Leif Leif | E-mail | 6. září 2006 v 11:14 | Reagovat

Jinak předem upozorňuji, že tento článech není xenofobní vůči našim soukmenovcům z východu, pouze pojedná o části Slovanské mitologie! I touto mitologií je ovlivněná středoevropská kultůra!!!

2 Leif Leif | E-mail | 6. září 2006 v 11:15 | Reagovat

Jinak časem přidělám víc obrázků, ale zatím toto otevíám k diskuzi tak jak to jest!!

3 rocnik_narozeni_88 rocnik_narozeni_88 | 6. září 2006 v 16:36 | Reagovat

to Leif: nějak se ti tady ty články rozmnožli! už se v tom těžko orientuju :) Zachvilu tady toho bude jak na foru na starym odporu .)

4 Leif Leif | E-mail | 6. září 2006 v 18:50 | Reagovat

Akorát, taky bohůžel neplatí svoboda slova, tento web je jistě už monitorován!!

Takže bacha co sem každej píšete!!! I já se musím krotit!!!

5 Leif Leif | E-mail | 6. září 2006 v 18:56 | Reagovat

Hlavně bacha na strašidlo Holobubáček, prej má 6 milionu hlav, ale ti kdo ho zkoumali, byli uvězněni ve tmavých celách černokněžníky od mrtvého moře a jejich pomocníčky z řad trollů s pyramidami na čele. Nejvíc z těch pomocníčků vyniká jistý podprůměrně inteligentní Troll, jménem George Wolker Křoví!!!

6 rocnik_narozeni_88 rocnik_narozeni_88 | 7. září 2006 v 8:01 | Reagovat

:o mám strach jak svina

7 Leif Leif | E-mail | 7. září 2006 v 8:58 | Reagovat

Bubububu, ročníku!!

8 Knize.Vladivoj Knize.Vladivoj | E-mail | 9. září 2006 v 9:41 | Reagovat

Leifí, nechcešmě náhodou seznámit s těma Divoženkou, Bosorkou, či Jezinkou z fotek? 8-)Zvlášť Jezinka by stála za hřích...možná i za několik :-D

9 rocnik_narozeni_88 rocnik_narozeni_88 | 9. září 2006 v 18:36 | Reagovat

Ten hejkal je drsnej :D

10 Mozkocuc-CZ Mozkocuc-CZ | 10. září 2006 v 16:16 | Reagovat

No mě se líbí divoženka

11 Leif Leif | E-mail | 10. září 2006 v 19:27 | Reagovat

Mě se líběj všechny nadpřirozené bytosti ale před některými se mám napozoru a držím si je od těla!!!!

12 Leif Leif | E-mail | 11. září 2006 v 17:19 | Reagovat

Počkejte až tam dám obrázek záhubenčat, to se Vám líbit nebude!!!

13 rocnik_narozeni_88 rocnik_narozeni_88 | 11. září 2006 v 19:08 | Reagovat

hardcore !!! Kdes je vzal?

14 Leif Leif | E-mail | 11. září 2006 v 19:23 | Reagovat

Je to humus, ale bohůžel takové věci se v tomto systému dějí naprosto legálně!!

15 Mozkocuc-CZ Mozkocuc-CZ | 15. září 2006 v 16:08 | Reagovat

No je to hnusný...

16 rocnik_narozeni_88 rocnik_narozeni_88 | E-mail | 16. září 2006 v 18:58 | Reagovat

mrknete na muj blog: whiteresistance.blog.cz Ted tam ještě nic neni ale časem možná bude :)

17 Mozkocuc-CZ Mozkocuc-CZ | 16. září 2006 v 21:07 | Reagovat

Ok, koukneme se tam až tam něco bude :-P

18 Leif Leif | 27. září 2006 v 10:50 | Reagovat

A nic tam není!

19 Brežnev Brežnev | 23. listopadu 2006 v 13:11 | Reagovat

My komunisté na duchy nevěříme!!!! My věříme straně!!!! My věříme v oporu pracujícího lidu!!! V pokrok!!!!

20 D.A.K D.A.K | E-mail | 7. prosince 2006 v 1:51 | Reagovat

HM ta divoženka nevypadá špatně,chtěl bych se s ní setkat.:-)

21 D.A.K D.A.K | E-mail | 7. prosince 2006 v 2:04 | Reagovat

No teda Leife ty zahubenčata to je fakt síla i na mě.Brrrrrrrr

22 Leif Leif | E-mail | 7. prosince 2006 v 7:51 | Reagovat

Je, ale tak to bohužel je, vražda dítěte je tady stále legální!!! Aspoň, že Polská vláda má toliko rozumu, že se toto zhoubné vybíjení rasy snaží zastavit!!

23 D.A.K D.A.K | E-mail | 9. prosince 2006 v 21:50 | Reagovat

Jo s tím souhlasím.A Poláci dělají dobře.

24 bosorka bosorka | 30. září 2007 v 20:51 | Reagovat

Neviem...

25 poručík borůvka poručík borůvka | 16. srpna 2008 v 12:43 | Reagovat

Přečtěte si někdo například knížku od Johna Irvinga - Pravidla moštárny, možná to změní váš názor na potraty

26 poručík borůvka poručík borůvka | 16. srpna 2008 v 12:49 | Reagovat

Jinak fotky těch zahubenčat nejsou plody cca tak do třetí měsíce kdy se ještě dají potraty provádět. Takhle to běžně nevypadá.

27 Nika Nika | Web | 24. ledna 2011 v 20:34 | Reagovat

suprově napsaný :)

28 Joey Joey | E-mail | 17. května 2011 v 0:09 | Reagovat

Skvěle napsané, dodalo mi to inspiraci.... jinak tys dobře věděla pro zahubenčata nechat naposledy že? jen co jsem si to četl, naskočila mi husí kůže a představil si scénu z dante´s inferno prví kruh limbo... brrrr.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.