Thór Blót

18. září 2006 v 19:55 | Jemand |  Pohanská víra
Dneska se zaměříme na praktické ctění Bohů, nejdříve se mrknem na Thora, jen připomenem, co vlastně Thor pro naše předky znamenal!Byl severským bohem hromu a blesku, nejsilnějším ze všech lidí i bohů. Často je doprovázen kozly Tanngnjóstem a Tanngrisnim, kteří táhnou jeho vůz. Vyznamenal se řadou bitev s netvory, především s hrozným hadem Jörmundganem obývajícím světový oceán. K jeho úspěchům mu dopomáhaly tři kouzelné předměty. Kladivo mjöllni, opasek síly a železné rukavice.Thór byl synem boha Ódina a Friggy. O Thórovi se dochovalo mnoho mýtů, je jediným bohem vzývaným ve vikingských pamětných nápisech. Tyto památky označují Thóra jako boha ochrany. Na konci pohanského období zaujímal v severogermánském panteonu nejvyšší místo. Je mu zasvěcen čtvrtek. Jeho palác Bilskirni byl prý největším domovem jaký kdo kdy zbudoval. Thór byl také sedláky uctívaný bůh úrody a jeho kladivo nesloužilo jen k zabíjení obrů, ale mělo také posvěcovací charakter.
Liturgické pomůcky: Thorovo kladivo hraje dùležitou roli v Thor - blót, představuje silnou obranu a ochranu. Pro ceremonii mùže postačit Thorovo kladivo - amulet, ale ideální je dostatečná velikost specifického provedení, pùsobivì vyřezané ze dřeva jakožto přirozeného materiálu a s vyrytou runou Thora (Thurisaz).
Picí roh ztìlesňuje dar úrodných luk pro obětování. Představuje nápoj s božskou silou a jako prostředek přenosu této energie na úèastníky rituálu. Přirozený roh je velmi vhodný, ale jiná nádoba mùže být náhradou, jestliže není možná předcházející varianta.
Mísa je součástí rohu s medovinou. Nemusí být nìjak zvláštní. Medovina v ní zùstávající po ukončení obřadu má být poctěním Zemi - vrácena.
Větvička neopadavého jehličnanu představuje živoucí sílu s božskou silou. Nežli větvičku odřízneme, zeptáme se stromu na povolení a řekneme mu úèel. Po blótu větvičku vrátíme zpět do země, aby zùstala součástí stromu.
Oltář je snad nejlepší z kamene - monolitu, umístěného v lese, ale z nedostatku mùžeme použít desku èi bednu zahalenou tkaninou z přírodního materiálu.
Medovina mùže pocházet z obchodu nebo ještì lepší je si ji vyrobit. Mùžeme použít i jinou kvasnicovou tekutinu.
Při provádění Thor - blót nejprve použijeme thorovo kladivo.()
Godi pozvedne kladivo a otočí se k Severu a praví:

"HAMAR, HELGA VE THETTA OK HINDRA ALLA ILLSKA"

Potom se otočí k Východu, Jihu a Západu a zopakuje tuto větu.
Tímto způsobem v takové vyjímečné chvíli jsme vytvořili,
v sugestivních představách, ochrannou bariéru v konání k oddělení
škodlivých vlivů. Potom se obrátí zpět k Severu, drží hamar nad
hlavou a praví:

"JSEM PŘIPRAVEN PROVÉST POSVÁTNÝ OBŘAD, OBŘAD THOROVI U TOHOTO OLTÁŘE A NA OBĚTNÍM MÍSTĚ, ZBAVENÉM ŠPATNÝCH VLIVU, KTERÉ JSOU NEPOSVÁTNÉ A NEČISTÉ. NECHŤ JSME V NAŠICH MYSLÍCH NA TOMTO MÍSTĚ TAKÉ TAK PŘIPRAVENI, TAK JAKO NAŠE PŘÁNÍ, K OBŘADU THOROVI - SYNU ÓDINA A NAŠEHO BRATRA. TAK JAKO BŮH HEIMDAL STŘEŽÍ MOST BIFROST, NECHŤ JE TOTO MÍSTO CHRÁNĚNO PROTI VŠEM SILÁM, KTERÉ BY NARUŠILY NAŠE SNAŽENÍ ZDE V TÉTO CHVÍLI"

Položí hamar na oltář a začne provolávat:

"THORE ! SLYŠÍME TĚ V SÍLE BURÁCEJÍCÍHO HROMU A VNÍMAME TVOU PŘÍTOMNOST V PLODNÝCH POLÍCH, KTERÉ NÁS NAKRMÍ. SE SVÝM MOCNÝM KLADIVEM MJOLLNIR, ŽELEZNÝMI RUKAVICEMI A OPASKEM SÍLY OCHRAŇUJEŠ MIDGARD, DÁVÁŠ ÚRODU POLÍM A MLADÝM ŽENÁM. VŽDY JSI BYL NAŠÍM VĚRNÝM PŘÍTELEM A NAŠÍM SPOJENCEM PROTI TĚM, KTEŘÍ NÁM CHTĚJÍ PŘINÉST TEMNÉ OTROCTVÍ VYSLIŠ NÁS THORE, KDYŽ TĚ VZÝVÁME JMÉNY, KTERÉ ZNALI NAŠI PŘEDKOVÉ.
THUNORE ! SYNE ÓDINA A JORD ! ZKÁZO HRUNGNIHO ! NEPŘÍTELI MIDGARDSORMA ! TY CO ZABÍJÍŠ OBRY ! OCHRÁNČE ÁSGARDU A MIDGARDU ! PÁNE MJOLLNIRU ! OTČE MAGNIHO, MODIHO A THRUD ! NÁŠ BRATŘE ! THORE ! MOCNÝ HROMOVLÁDČE ! PROTIVNÍKU PÁNA V OTROCTVÍ !
TAK JAKO KDYSI TI NABÍZÍME OBĚŤ V POSVÁTNÉM LESE. TOBĚ, KTERÝ JSI SVÝM KLADIVEM POSVĚTIL POHŘEBNÍ HRANICI ZÁŘNÉHO BALDRA. TY, VELKÝ BOŽE SÍLY, ODVAHY A DOBROTY. JSI PŘÍVĚTIVÝ KE SVÝM BRATRŮM, KTEŘÍ OBDĚLÁVAJÍ PŮDU, VÁLČÍ V BITVÁCH A JSOU BEZ OTROČÍCÍHO PÁNA, VZÝVÁMA TĚ ..."

Vezme a pozvedne roh s medovinou a pokračuje:

"... A NABÍZÍME TI OBĚŤ ! NIKOLIV KREV, ALE OBĚŤ LIDSKÉHO ÚSILÍ, NAŠEHO ZÁPASU, NAŠÍ ODDANOSTI ! NECHŤ POMŮŽE BOHŮM, NÁM A TAKÉ POTOMKŮM V BOJI PROTI TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ PŘEMOCI ÁSGARD, ČI PŘINÉST TEMNÉ OTROCTVÍ DO MIDGARDU. THORE PŘIJMI NAŠI OBĚŤ - NE JAKO OD OTROKŮ CO CHTĚJÍ PÁNA ! A NE I JAKO ÚPLATEK - ALE JAKO SYMBOL SPOLEČENSTVÍ A PŘÍBUZENSTVÍ !"

Godi pozvedne roh ještě výš a se vším odhodláním nabídne roh Thorovi.
Pak roh položí na oltář. Pozvedne ruce a hovoří:

"RUDOVOUSÝ BRATŘE, PŘIJAL-LI JSI NAŠÍ OBĚŤ, SYMBOLICKÝ NÁPOJ V TOMTO ROHU, VLIJ NYNÍ DO TÉTO MEDOVINY TVOU SÍLU A POŽEHNÁNÍ. TÍM JE ZROZENO PRAVDIVÉ POZNÁNÍ, KTERÉ SMÍME POZNAT OD TEBE, A SBLÍŽIT SE S TEBOU. DARUJ HO MEZI NÁS."

Nyní godi provede nad rohem Hammersign* (Znamení kladiva) a ve svých
sugestivních představách spatřuje Thorovu sílu jako proud bílé energie ve
stopě pohybu Hammersignu. Energie směřuje do rohu. Po té nalije trochu této
posílené medoviny do misky, ponoří větvičku do misky, zamíchá ve směru
hodinových ručiček, a potřísní zúčastněné a přitom hovoří u každého:


"DARUJI TI POŽEHNÁNÍ THORA !"

Potom se vrátí od západu zpět k oltáři. Položí větvičku zpět na oltář,
pozvedne roh a upije z něho. Poté se otočí ke zúčastněným a ve směru
hodinových ručiček nabídne každému přípitek k požehnání Thora. Po této
ceremonii se godi vrátí zpět k oltáří od západní strany a s veškerou úctou
vypije všechnu medovinu.Na to chvilku počká a pociťuje energii v ní obsaženou.
Po této chvilce praví:

"OBĚTOVÁNÍ JE DOKONÁNO. NECHŤ SÍLÍ ODDANOST BOHŮM NAŠICH PŘEDKU A DO NAŠICH SRDCÍ PRONIKÁ ODHODLÁNÍ ŽÍT JAKO DŮSTOJNÍ BRATŘI A SESTRY THORA. CHCEME BOJOVAT SE VŠÍM ODHODLÁNÍM ZA SVOBODU - SE CTÍ, S VÍROU SAMI V SEBE, A ZA POSVÁTNÁ POUTA PŘÍBUZENSTVÍ - DOKUD ODTUD NEBUDEME POVOLÁNI. THORE, DĚKUJEME TI ZA TVOU PŘITOMNOST. A ZATÍMCO ODCHÁZÍŠ DO ÁSGARDU, PŘIJMI VZPOMÍNKY A MYŠLENKY Z MIDGARDU. CHVÁLEN BUĎ TY THORE ! LOUČÍME SE !"

Godi nyní provede Hammersign. Pak pozvedne hamar vysoko,
otočí se k Severu a po té ke každé světové straně ve směru hodinových
ručiček a u každé zvolá:

"CHVÁLEN BUĎ TY THORE ! LOUČÍME SE !"

Když potom položí gandr na oltář je blót ukončený.

*Hammersign (Znamení kladiva): pozvedni svou pravou ruku nad hlavu,
zatni ji v pěst a při pohybu dolů se dotkni čela. Při tomto pohybu se ruka v
sugestivních představách nachází v oblaku zářné energie, kterou proniká.
Dotkneš-li se čela, zvolej: "Ódin !".
Nyní ruka pokračuje na prsa a až se jich dotkneš, zvolej:
"Balder !". V duchu sleduješ energii a stopu. Po té dotkni levého ramene a
zvolej: "Frey !" a pokračuj na pravé rameno a zvolej: "Thor !".
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Anketa

Který bůch či Bohynině z Germánské mytologie je Vám nejsimpatičtější??

Wotán
Thor
Freya
Frey
Balder
Forsety
Heimdall
Lokki
Týr
Hell
Frigga
Ull
Válí
Vidar

Komentáře

1 rocnik_narozeni_88 rocnik_narozeni_88 | E-mail | 18. září 2006 v 21:11 | Reagovat

tak sem se nasral a zrušil svuj blog. :( rest in peace.. bude mi smutno

2 Leif Leif | E-mail | 19. září 2006 v 8:50 | Reagovat

Právě jsem si všiml, že jsem v tomto článku udělal pravopisnou chybu, kdo si jí všimne toho odměním svým vděkem!!!

3 Totenmond Totenmond | 19. září 2006 v 18:56 | Reagovat

Leifiku,Bůch s CH?

4 Totenmond Totenmond | 19. září 2006 v 18:57 | Reagovat

Jinak ja neuznavam zadneho.Buh jew pro mě 18!!!

5 rocnik_narozeni_88 rocnik_narozeni_88 | E-mail | 19. září 2006 v 21:11 | Reagovat

to Leif: ale zas tak bych to nehrotil

6 Knize.Vladivoj Knize.Vladivoj | E-mail | 20. září 2006 v 9:09 | Reagovat

V téhle anketě jsem hlasoval, nejsympatističtější je mi mírně nmatvrdlý Thor :-) Ale neuctívám ho :-D

7 Mozkocuc-cz Mozkocuc-cz | 20. září 2006 v 13:14 | Reagovat

A taky Bobině??? Snad bohyně!

8 Leif Leif | E-mail | 20. září 2006 v 18:30 | Reagovat

Ještě někde je chyba!!

9 Totenmond Totenmond | 20. září 2006 v 21:59 | Reagovat

Všude,hehehe

10 Leif Leif | E-mail | 22. září 2006 v 20:02 | Reagovat

Teda Totene!! Nikdo nepozná tu moji chybu tak do očí bijící???

11 Totenmond Totenmond | 22. září 2006 v 21:07 | Reagovat

Potomkůn

12 Mozkocuc-CZ Mozkocuc-CZ | 23. září 2006 v 10:01 | Reagovat

Leife, na tvoje překlepx už sme si zvykly a proto nás už tak nebijou do očí

13 farbreinheit farbreinheit | E-mail | 23. září 2006 v 16:40 | Reagovat

Nene, to nebude pravopisná chyba, že Leifi, to bude nějaká významová chyba...hm?

Jinak článek gute, jen najít Godiho...

14 farbreinheit farbreinheit | E-mail | 23. září 2006 v 16:44 | Reagovat

Hlasovala sem pro freyu, bohyni smrti nás žen...Mno a víte čeho eště...toho co nás žensky s chlapama spojuje...

15 farbreinheit farbreinheit | E-mail | 25. září 2006 v 11:02 | Reagovat

Tím nemyslim Becherovku jo?! :oD

16 Totenmond Totenmond | 26. září 2006 v 19:31 | Reagovat

A co???

17 Leif Leif | 26. září 2006 v 19:51 | Reagovat

Freya byla spíše bohyní lásky ne?? Bohyně smrti byla Hell!!

18 farbreinheit farbreinheit | E-mail | 29. září 2006 v 11:56 | Reagovat

Tote pozdravuje tě Chachar, včera sme se spolu bavili :oD Tě upe vychvaloval :)

19 Leif Leif | E-mail | 8. října 2006 v 10:10 | Reagovat

Chachaři, to je nějakej turkotatarskej národ ne????

20 Totenmond Totenmond | 9. října 2006 v 5:59 | Reagovat

farbreinheit-Dík za pozdrav.Leife-Chachari jsme my z Ostravska!Ty Tatare!Neni tu smajlik,tak se nemuzu zasmat

21 Leif Leif | E-mail | 9. října 2006 v 22:45 | Reagovat

Totíku, my nejsme Tataří my sme Sudeťáci!! :-)

22 Dežo Dežo | 15. října 2006 v 21:08 | Reagovat

Nenenene tatařy sou Romove jako mi!!!

23 Brežnev Brežnev | 23. listopadu 2006 v 13:06 | Reagovat

Já hlasoval pro Lokkiho, jelikož Lokki je proti bohům!!! Proti náboženství, které jest opiem lidstva!!! Lokii je průkopnickým bohem, je to Bůch nás Bolševiků!!!!

24 Drn Drn | Web | 26. listopadu 2006 v 8:31 | Reagovat

Ti trvalo dlouho to opsat co? :-(

25 D.A.K D.A.K | E-mail | 6. prosince 2006 v 20:31 | Reagovat

Já hlasoval taky pro Lokkiho,ale s jinýho důvodu,protože je to takovej zlej týpek a našeptávač a sabotér...hehehehe.:-)ale jinak je mím pravým bohem Teutates,hm,když nad tím tak přemýšlím tak jsem mu dlouho nepřinesl lidskou obět.:-)Jdu to napravit..........

26 Leif Leif | E-mail | 7. prosince 2006 v 7:47 | Reagovat

Drne, přeci blóty tu jsou odjakživa ne??? Nebudu přeci měnit pohanskou liturgii!!!

Navíc ten článek mě byl poslán a já nemůžu kontrolovat kdo si kde eventuelně skopčil!

27 2525 2525 | 7. prosince 2006 v 7:56 | Reagovat

Tak pitomci jak žijete a jak žít budete? Mravenci jedni miziví, nuloví, nesmlouvavě ubohí? Já na Vás seru a jebu, jebu, jebu. To teda na stopro. To si buďte jistí, vy vyjebanci otročtí a smrdutí a neschopní obyčejnýho lidskýho tepla. Ale já Vám všem ještě ukážu, zač je toho loket. Chcete přijít a přiučit se Našim praktikám? Zavolejte 607 539 808 a změníme Vám život a to zaručeně kompletně.

28 Mozkocuc-CZ Mozkocuc-CZ | 7. prosince 2006 v 8:39 | Reagovat

2525: Zavolal bych, ale když jsi na nás tak ošklivý tak se neozvu už vůbec:-D

29 D.A.K D.A.K | E-mail | 9. prosince 2006 v 21:24 | Reagovat

Co to má znamenat to je nějáká erotická seznamka či co ???

30 Leif Leif | E-mail | 14. prosince 2006 v 21:53 | Reagovat

2525, co to jako má znamenat?? Ty nás chceš učit píchat?

31 sd sd | 17. prosince 2006 v 15:01 | Reagovat

zacal sem nesnaset blogy bliju z nich lidi si tu nadavaji i kdyz tema je sebezajimavejsi. tento ritual no nevim kdes ho vystrachal ale podle me je to dobra blbost.

cest a silu pri ceste zivotem

32 D.A.K D.A.K | E-mail | 18. prosince 2006 v 21:19 | Reagovat

No jo lidi jsou zvířata,a já taky :-)

33 Leif Leif | E-mail | 20. prosince 2006 v 22:02 | Reagovat

sd, myslím že to bylo vytvořeno našimi předky, navíc sem to porovnával z různejch stránek a na věčině je to stejně nebo alespoň podobně, pokud máš návrh jak to pozměnit nepo opravit napiš!!

34 WHITE.WAY88 WHITE.WAY88 | E-mail | 16. září 2007 v 12:14 | Reagovat

Loki ;)

35 Dermertis Dermertis | E-mail | Web | 6. ledna 2008 v 13:52 | Reagovat

Chybí mi tam Odin! Nebo jestli je uveden pod jiným jménem, tak mi prozraďte pod jakým

36 Leif Leif | E-mail | 12. ledna 2008 v 0:16 | Reagovat

Wotán přece!!

37 rodriguez-bendr rodriguez-bendr | E-mail | Web | 24. února 2011 v 9:25 | Reagovat

Nevíte někdo jak je Týr-blót??? Jestli jo tak mi prosím napište ne email

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.