Ilumináti I

3. prosince 2006 v 17:11 | Leif |  Kultůra
Můžete namítnout, že některé ze společností, uvedené v předcházejících odstavcích, nepraktikují, nebo se to tak jeví, zasvěcení různého stupně. To je pohled veřejnosti. Podívejte se na Radu pro zahraniční vztahy (CFR). Mnoho členů - vlastně většina - nikdy neslouží ve výkonných výborech. Tito lidé nikdy neprojdou zasvěcením žádného stupně. Oni jsou vlastně mocenskou základnou a jsou použiti k získání souhlasu veřejného mínění. Většina z nich není ve skutečnosti členy, ale jsou jim vytvořeny takové podmínky, aby se cítili jimi být. Ve skutečnosti jsou využiti a nejsou ochotni nebo schopni pochopit, o co běží. Výkonný výbor je vnitřním jádrem, složeným z důvěrných společníků, členů tajné společnosti zvané Řád Hledání (Oreder of the Quest), také známé jako JASON Society, oddaných společné věci. Členové jsou vnějším kruhem, v němž vnitřní jádro jedná pomocí osobního přesvědčování, osobní ochrany a sociálního nátlaku. Tímto způsobem si koupili Hanryho Kissingera. Rockefeller poskytl Kissingerovi dotaci 50 000 dolarů na začátku 50. let, což bylo na tehdejší dobu jmění, a udělal starého milého Henryho členem CFR. Každý z vnějšího kruhu, který se nedrží linie je v podstatě vyloučen a nemá šanci postoupit na vyšší stupeň. Pamatujete na lidskou touhu být jedním z vyvolených? Tak to je princip, se kterým pracují.
Skutečnou moc mají muži, kteří jsou bez výjimky rekrutováni z tajných společností na Harvardu a Yale(systémové university), známých jako Skull & Bone a Scroll & Key. Obě společnosti jsou tajnými větvemi (také zvané Bratrstvo Smrti) společnosti, která je historicky známá jako Ilumináti. Ty jsou napojeny na rodičovské organizace v Anglii (The Group of Oxford University a zvláště All Soul College), v Německu (společnost Thule, také zvaná Bratrstvo Smrti). Dozvěděl jsem se to, když jsem byl u Naval Intelligence. Nebyl jsem schopen vysvětlit, proč někteří členové Výkonného výboru nebyli na seznamu adres v kapitole 232 společnosti Skull & Bones. dokud jsem si nepřečetl knihu Wise Men od Waltera Isaacsona & Evana Thomase, Simon and Schuster, New York. Pod ilustrací #9 uprostřed knihy najdete titulek "Lovett s jednotkou z Yale, úplně vpravo nahoře, a na pláži: jeho zasvěcení do Skull & Bones probíhalo na letecké základně poblíž Dunkirku." Zjistil jsem, že členové těchto dvou společností byli vybíráni na uvedené základně převážně z absolventů univerzit a neomezovali se pouze na absolventy Harvardu a Yale.
Do Řádu hledání, JASON Society jsou zasvěcováni pouze členové Řádu, kteří pak tvoří jádro CFR, stejně jako Trilaterální komise. Výkonní členové CFR jsou skutečnými vyvolenými v této zemi. George Bush je členem Řádu. Jste překvapeni? Neměli byste být. Jeho otec byl také členem.
Je důležité, abyste věděli, že členové Řádu skládají přísahu, která je zprošťuje od jakékoli oddanosti národu nebo králi nebo vládě nebo ústavě, a která zahrnuje popření jakékoli následující přísahy věrnosti, která od nich může být v budoucnosti vyžadována. Přísahají věrnost pouze Řádu a jeho cíli - Novému světovému řádu.George Bush není loajálním občanem Spojených států, ale místo toho je oddaný pouze destrukci Spojených států a nastolení Nového světového řádu. Podle přísahy, kterou Bush skládal, když byl zasvěcován do Skull & Bones, jeho přísaha při nástupu do úřadu prezidenta Spojených států není ničím.
Trilaterální komise je elitní skupina asi 300 prominentních obchodníků, politiků a intelektuálů, kteří činí rozhodnutí v Západní Evropě, Severní Americe, Japonsku a hlavně v Izraeli. Tato iniciativa je soukromou agenturou, která pracuje za účelem vybudování politické a hospodářské spolupráce mezi těmito třemi regiony. Jejich hlavním projektem, který již ani neskrývá, je Nový světový řád.
Trilaterální komise byla myšlenkou jejího zakladatele, prominentního bankovního magnáta Davida Rockefellera. Skutečným důvodem pro její vytvoření bylo oslabení moci CFR, které bylo výsledkem zklamání lidí z války ve Vietnamu. Motiv k založení Trilaterální komise byl stejný, jako vsadit na dva koně v jednom závodu. Zdvojnásobí se šance na vítězství. Skutečná moc zůstala pevně v rukou CFR. Rockefellerova rodina byla, je a vždy bude podporovatelem obou těchto organizací. Rockefeller, ač mocný, neřídí tuto zemi, ani žádnou jinou. Klíčem ke SKUTEČNÉ moci je fakt, že Rockefeller musel "vystrčit tykadla" na schůzce Bilderberské skupiny v roce 1972 o vytvoření soukromé skupiny trilaterálních vůdců. Bilderberská skupina na to přikývla a Rockefellerův muž Zbigniew Brzezinski sehnal členy a zorganizoval Trilaterální komisi v r. 1972, ne r. 1973, jak komise tvrdí.
Klíčem k nebezpečí, které představuje Trilaterální komise, je její kniha "Seminal Peace", kterou pro ni napsal profesor z Harvardu Samuel P. Huntington v polovině 70. let. V této práci profesor Huntington doporučoval, aby demokracie a ekonomický rozvoj byly opuštěny jako zastaralé ideje. Jako spoluautor v knize The Crisis of Democracy napsal, "Poznali jsme, že existují žádoucí meze ekonomického růstu. Rovněž potenciálně existují žádoucí meze neustálého rozšiřování politické demokracie. Vláda, která má nedostatek autority, bude mít malou schopnost čelit kataklyzmatické krizi tím, že na svém lidu nebude schopna vynutit oběti, které mohou být nezbytné."
...Vypomeňte si, že George Bush byl členem Trilaterální komise a rezignoval na členství v ní teprve tehdy, kdy to pokládal za nezbytné pro své zvolení prezidentem. Z celého srdce věřil v Komisi a její ideje a ideály. Zvolili jsme si prezidenta, který věří, že demokracie a ekonomický rozvoj musí být omezovány - říkám vám, že pracuje směrem k tomuto cíli. Bush je dosud členem Řádu a CFR.
Společnost JASON Society, nebo JASON Scholars (scholars = stipendisté), odvodila své jméno od příběhu o Jasonovi a Zlatém rounu, a je větví Řádu Hledání, jednoho z nejvyšších stupňů Iluminátů. Zlaté rouno pro členy JASON S. znázorňuje pravdu. Jason představuje hledání pravdy. Tudíž název JASON Society označuje skupinu lidí, kteří jsou oddaní hledání pravdy. Jméno Jason je psáno vždy písmeny velké abecedy, když je použito v názvu JASON Society. Písmen malé abecedy není nikdy použito, když je odkazováno na tuto tajnou skupinu. Jméno samotné má hlubší význam, než se může zdát vzhledem k historickému významu jména "Jason" a Zlatého rouna, a to ve vztahu k jiným tajným společnostem. V této rovině příběh představuje člověka (Jasona), který hledá sebe sama (Zlaté rouno).
Přísně tajné dokumenty, které jsem četl za doby svého působení u Naval Intelligence, tvrdily, že prezident Eisenhower pověřil JASON Society, aby vyšetřila všechny důkazy, fakta, lži a podvody a našla pravdu o otázce mimozemšťanů.
Mezi zakladateli JASON Group (nezaměňovat s JASON Society) jsou členové Projektu Manhattan, který zapojil téměř všechny přední fyziky z USA s cílem vyvinout atomovou bombu během II. světové války. Skupina je tvořena z větší části teoretickými fyziky, kteří tvoří elitu mezi vědeckými kapacitami Spojených států. Roku 1987 byli mezi členy čtyři nositelé Nobelovy ceny. Dnes skupina JASON pokračuje v poskytování vědecké pomoci vládě, jaká nemá nikde jinde na světě obdoby. Jsou pravděpodobně jedinou skupinou vědců ve Spojených státech, která zná skutečný stav nejvyspělejší technologie.
Zdá se, že skupina JASON je zahalena pláštěm zbytečného utajování. Skupina odmítá vydat seznam svých členů. Na jejich oficiálních resumé není nikdy žádný seznam členů. Pracují úplně v zákulisí, přestože provádí z celonárodního hlediska nejdůležitější bezpečnostní rozhodnutí. Ta - bez nároku na úplnost - zahrnují Hvězdné Války, podmořské válečnictví a předpovědi týkající se skleníkového efektu. Každý člen skupiny JASON dostává 500 dolarů na den za poskytování konzultací.
V dokumentech, které jsem četl u Naval Intelligence, se píše, že skupina JASON předpověděla, že skleníkový efekt nakonec povede k DOBĚ LEDOVÉ.
Podle Pentagonu JASONS udržují nejvyšší a nejvíce omezující bezpečnostní opatření v USA. Ty jsou dány protokolárním řádem týlového admirála (dvě hvězdy), když někdo chce navštívit nebo plavit se na lodi nebo navštívit vojenskou základnu. Jediné další další odkazy na skupinu JASON jsem byl schopen nalézt v dokumentech Pentagonu. Tvrdilo se v nich, že JASON byla zodpovědná za konstrukci elektronické bariéry mezi Severním a Jižním Vietnamem za účelem zabránění proniknutí vojsk Severního Vietnamu do Jižního Vietnamu během Vietnamské války. Měl jsem stanoviště v demilitarizovaném pásmu a mohu vám říci, že nefungovala.
Rouška tajemství, jíž je zahalena JASON Group je tak těsná a zabezpečená proti úniku informací od svého založení, že ti, kteří se domnívají, že vláda není schopna udržet takové tajemství, by měli tento postoj přehodnotit. Vláda byla schopna udržet tajemství JASON s výjimkou jednoho úniku; ale JASON Group sama o sobě, civilní skupina, na tom byla dokonce ještě lépe. Z JASON k žádnému úniku nedošlo. JASON je administrována korporací Mitre. Vládní kontrakty přidělené Mitre Corporation jsou ve skutečnosti přiděleny vědcům ze skupiny JASON. To je dáno tím, že jméno JASON se vůbec neobjeví v dokumentech, které jsou přístupné veřejnosti.
Jaký je rozdíl mezi JASON Scholars nebo JASON Society a JASON Group? Dokumenty, které jsem četl hovořily o JASON Society naprosto stejnými slovy. Ve zveřejněných dokumentech, pokud je uveden pouze název JASON, je odkazováno na JASON Group, administrovanou korporací Mitre. Věřím, že JASON Society je jedním z nejvyšších stupňů nad Skull & Bones a Scroll & Key řádu Iluminátů. Jinými slovy, je to vyšší úroveň zasvěcení. JASON Group je vědecká organizace vytvořená a najatá sektou JASON Society a vládou USA ze zřejmých důvodů.
Vím toho mnohem víc o Jason Society a JASON Group, ale nechci poškodit pana Granta Camerona, který provedl rozsáhlý výzkum těchto subjektů. Své výzkumy bude publikovat v následujících měsících. Zaručuji vám, že jeho zjištění vás ohromí.
Rada pro zahraniční vztahy (CFR) je největší slabinou zahraniční politiky americké vlády již déle než půl století. CFR je soukromou organizací obchodních kruhů, stipendistů a politických vůdců, která studuje globální problémy a hraje klíčovou roli v rozvoji americké zahraniční politiky. CFR je jednou z nejmocnějších polooficiálních skupin, zabývajícími se rolí Ameriky v Mezinárodních záležitostech. Je řízena vyvolenou skupinou mužů, kteří jsou rekrutováni ze společností Skull & Bones a Scroll & Key na Harvardu a Yale, které jsou obě hlavami tajné větve Iluminátů, známé jako Hlava 322 nebo Řád. Členové Řádu tvoří Výkonný výbor Rady pro zahraniční vztahy po podstoupení zasvěcení do Řádu Hledání, také známého jako JASON Society.
CFR je sesterskou organizací British Royal Institute of International Affairs. Jejich cílem je Nový světový řád. Ačkoli existoval jako večerní klub v New Yorku, svoji nynější sílu neměl do roku 1921, kdy se připojil k British Royal Institute of International Affairs a přijal jeho finanční bázi od J.P. Morgana, Carnegieho nadace, Rockefellerovy rodiny a dalších zainteresovaných bankéřů z Wall Streetu.
CFR řídí naši vládu. Během let její členové pronikli do celé exekutivy, na Ministerstvo zahraničí, Ministerstvo spravedlnosti, do CIA a do nejvyšších vojenských kruhů. Každý ředitel CIA byl členem CFR. Většina prezidentů od Roosevelty byla členy. Členové CFR ovládají vlastnictví tisku a většina (pokud ne všichni) amerických špičkových žurnalistů je členy CFR. CFR se nepřizpůsobuje vládní politice. Vláda se přizpůsobuje politice CFR.
Četl jsem přísně tajné dokumenty, když jsem byl u Naval Intelligence, které tvrdily, že prezident Eisenhower jmenoval šest členů Výkonného výboru CFR, aby zasedali na panelu zvaném Majesty Twelve, z bezpečnostních důvodů také nazývaném Majority Twelve. Majesty Twelve je tajná skupina, která má údajně pod kontrolou mimozemské informace a projekty. Dokumenty tvrdily, že Eisenhower jmenoval také šest členů výkonné sekce vlády, kteří byli rovněž členy CFR. V Majesty Twelve bylo celkem devatenáct členů, včetně dr. Edwarda Tellera a šesti členů vědecké skupiny JASON. Znovu říkám, zda je to pravda, nebo dezinformace závisí jedině na tom, jestli existují mimozemšťané či nikoli.
Maltézští rytíři hrají významnou roli v tomto scénáři. V 30. letech byl generál Smedley Butler naverbován, aby převzal Bílý Dům. Bylo mu řečeno, že ho potřebují z důvodu jeho popularity u armády. Generál Butler však promluvil a jmenoval několik prominentních Američanů jako účastníky komplotu. Na prvním místě seznamu byl John J. Raskob, který byl zakládajícím členem americké větve Maltézských rytířů. Byl předsedou představenstva koncernu General Motors. Toho času byl také pokladníkem amerických Maltézských rytířů. Bylo vedeno slyšení Kongresu, které mělo objasnit tento puč, ale nikdo z jmenovaných gen. Butlerem, včetně Raskoba, nebyl předvolán jako svědek a vůbec nic se nezjistilo. Ačkoli toto slyšení můžete nalézt v Kongresových záznamech, nenajdete je v žádné historické knize.
Je významné, že epizoda Írán-Contra má mnoho podobností s pučem z 30. let. William Casey byl členem Maltézských rytířů. William Casey, za pomoci viceprezidenta Bushe, Anne Armstrongové a Donalda Regana, způsobil oslabení činnosti prezidentské Dozorčí rady zahraničních zpravodajských služeb (Foreign Intelligence Advisory Board), takže Bush, Casey, North a další mohli nerušeně provádět své špinavosti. Vymysleli rovněž plán na zrušení Ústavy Spojených států a byli připraveni tento plán uskutečnit, avšak byli chyceni. Tato fakta vyšla najevo při slyšení, ale byla zamlčena předsedou výboru, Senátorem za stát Hawaii Danielem Inouyem. Musíte pochopit, že při pokusu o svržení vlády Spojených států bylo vyvinuto ohromné úsilí.
William Casey byl ředitelem CIA. Byl rovněž členem CFR. Casey byl Maltézským rytířem. Byl vedoucím prezidentské kampaně Ronalda Reagana. Byl hlavou Securities a Exchange Commission. Během Nixonovy Administrativy byl šéfem Export-Import Bank.
Casey zařídil financování továrny na nákladní automobily na řece Kamě v Sovětském svazu z 90% financované nebo zařízené americkými daňovými poplatníky. Tento závod vyráběl vojenské nákladní automobily a motory do tanků pro sovětskou armádu. Byla to, a možná dosud je, největší továrna na světě a mohla vyrábět více těžkých nákladních automobilů než všechny americké továrny dohromady. Věřím, že Casey byl zavražděn.
Řád Maltézských rytířů je světovou organizací spojující svými vlákny obchodní kruhy, banovnictví, politické kruhy, CIA, další zpravodajské služby, P2, náboženské a vzdělávací instituce, soudnictví, armádu, různé nadace, Informační agenturu Spojených států, OSN a mnoho dalších organizací. Nejsou nejstarší organizací, ale jsou nejstarší větví Řádu Hledání. Světový vůdce Rytířu z Malty je volen na krátké období se souhlasem papeže. Rytíři z Malty mají svou vlastní ústavu a přísahají, že budou pracovat na nastolení Nového světového řádu s papežem v čele. Členové řádu Maltézských rytířů jsou také mocnými členy CFR a Trilaterální komise.
Vatikán byl již dávno infiltrován Ilumináty. To je snadno dokazatelné faktem, že v roce 1738 papež Klement XII. vydal Bulu, ve které se praví, že každý katolík, který se stane zednářem, bude exkomunikován, což je velice vážný trest. V roce 1884 papež Lev XIII. vydal proklamaci, v níž tvrdil, že zednáři jsou jednou z tajných společností, které se pokoušejí "oživit obyčeje a zvyky pohanů" a "zřídit království Satana na Zemi." Piers Compton, ve své knize The Broken Cross, sleduje pronikání Iluminátů do katolické Církve. Objevil, že katolíci a jezuité používají vševidoucí oko v trojúhelníku. Bylo použito na pečeti Eucharistického kongresu v Philadelphii v roce 1976. Bylo na speciální sérii známek Vatikánu vydané roku 1978, oznamující konečné vítězství Iluminátů na celém světě. Pan Compton tvrdí, že papež Jan XXIII. umístil "vševidoucí oko v trojúhelníku" na svůj osobní kříž. Compton je přesvědčen, že několik set katolických knězů, biskupů a kardinálů je členy tajných společností. Cituje článek z nějakého italského časopisu, kde je uveden seznam více než 70 představitelů Vatikánu, včetně soukromého tajemníka papeže Pavla VI., generálního ředitele Rádia Vatikán, arcibiskupa z Florencie, preláta z Milána, redaktora novin Vatikán, několika italských biskupů a opata Řádu sv. Benedikta. To jsou však pouze ti, kteří jsou známi v Itálii. Je rozšířen názor, že současný papež Jan Pavel II. je členem Iluminátů. Věřím, a mé výzkumy to potvrzují, že je to pravda. Nejlepší známkou infiltrace je, že 27. listopadu 1983 papež odvolal všechny papežské buly proti Svobodným zednářům a dovolil katolíkům, po několika stech letech, opět se stát členy tajných společností bez obav z exkomunikace. Cíle Iluminátů, dosadit na místo papeže svého člověka, se zdá být dosaženo. Pokud je to pravda, Nový světový řád je již na obzoru. Jeho čas již nadešel.
Prvním americkým velvyslancem ve Vatikánu byl William Wilson, Rytíř z Malty. Jeho jmenování bylo pravděpodobně nelegální a opravdu velice neetické. Wilson nemohl reprezentovat USA, když přísahal věrnost papeži.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Leif Leif | E-mail | 3. prosince 2006 v 23:18 | Reagovat

SIce náročnejší na četbu, ale pravdivý!!!!

2 D.A.K D.A.K | 5. prosince 2006 v 0:15 | Reagovat

No to teda čumím!!!§

3 Leif Leif | 5. prosince 2006 v 12:33 | Reagovat

To bude mít ještě pokračování!!

4 Moše Jehuda ibn Löwenstein Moše Jehuda ibn Löwenstein | Web | 5. prosince 2006 v 13:28 | Reagovat

Nás nikdy nezničíte, víte prd o našich záměrech, víte o nás pouze to co chceme aby jste o nás věděli!! Gojími, blbí!!!

5 Moše Jehuda ibn Löwenstein Moše Jehuda ibn Löwenstein | Web | 5. prosince 2006 v 13:28 | Reagovat

Nás nikdy nezničíte, víte prd o našich záměrech, víte o nás pouze to co chceme aby jste o nás věděli!! Gojími, blbí!!!

6 Leif Leif | E-mail | 6. prosince 2006 v 8:32 | Reagovat

Nj, jen se nedělejte holomci, však vám jednou spadne hřebínek!!

7 D.A.K D.A.K | 6. prosince 2006 v 20:08 | Reagovat

Moše Jehuda ibn Löwenstein:nekecej ty stará obřízko.My s tebou zatočíme po Dubínovsku.

8 Náckové vonííí Náckové vonííí | 8. prosince 2006 v 15:33 | Reagovat

Co to je po Dubínkovsku, to ho jako ukřižujete na Dubu????

9 Inocenc Inocenc | 8. prosince 2006 v 18:22 | Reagovat

Ne, pan Dubínek je speciální osobnost!!

10 Leif Leif | 13. prosince 2006 v 14:21 | Reagovat

Velice zpecializovaná pro styk s Iluminátstvem!!

11 Kundička Kundička | 10. ledna 2007 v 11:07 | Reagovat

Co to teda ty ilumináti sou?

12 Moše Jehuda ibn Löwenstein Moše Jehuda ibn Löwenstein | Web | 11. ledna 2007 v 12:22 | Reagovat

Elita Zeměkoule, na nás nemáte, moch bych klidně nakráčet k Angele Merkleové, a ona by mě musela vykouřit péro!!

13 Barborka von Nietsche Barborka von Nietsche | 25. ledna 2007 v 10:43 | Reagovat

Zvrhlíku, proto to jako děláte, abyste mohli souložit s političkama?

14 Leif Leif | 1. února 2007 v 12:23 | Reagovat

Anděla, toť baba proradná!!! Kde jsou časy jiného Kancléře jenž toho udělal pro Německo a celou Evropu tolik!!! Hádejte kdo to byl, ale jeho jméno sem nepište!!

15 D.A.K D.A.K | 2. února 2007 v 0:31 | Reagovat

Adolf Hitler unser Mann!!

16 Kklariiitka Kklariiitka | E-mail | 23. srpna 2007 v 17:09 | Reagovat

O iluminatech jsem cetla nekolik knizek... zda se mi ze existuji a existowat budou..

17 barbar barbar | 29. srpna 2007 v 16:31 | Reagovat

Na tyhle šmejdy platí jedině THOROVO kladivo.

18 Road 666 Road 666 | 30. září 2007 v 9:48 | Reagovat

Sničit krtka :-))

19 myspulinek myspulinek | 21. listopadu 2007 v 14:45 | Reagovat

přetěte si Andělé a démoni od Dana Browna.. Je to o osvícení

20 mount mount | E-mail | Web | 1. září 2009 v 4:15 | Reagovat

shout; http://fjorlich.com/ accutane; http://friendsfriday.org/ accutane acne treatment; http://movingaircable.com/ doxycycline 100mg; http://stealingdecember.com/ rimonabant; http://eokul1.info/ cialis soft tab; http://jolieblanche.com/ generic propecia;

21 multiply multiply | E-mail | Web | 1. září 2009 v 9:42 | Reagovat

over; http://fjorlich.com/ accutane 5 mg; http://tehflyer.org/ ca tamiflu; http://neonnewyork.com/ clomid; http://easyreadyreckoner.com/ cialis; http://newvibrationsjackson.com/ lupus levaquin seizures;

22 clock clock | E-mail | Web | 1. září 2009 v 15:17 | Reagovat

character; http://burfieldwisemanfarms.com/ levitra generic cialis; http://photoauctions.info/ cheap zoloft; http://fishabits.com/ izotek,; http://channellettersnewyork.com/ viagra super active 100mg; http://cementeriolosparques.com/ lowest price viagra;

23 paragraph paragraph | E-mail | Web | 1. září 2009 v 20:53 | Reagovat

yellow; http://photoauctions.info/ cheap zoloft; http://bisleynightshift.com/ levitra; http://integrityassessments.com/ propecia; http://lange-ag.com/ propecia impotence; http://newvibrationsjackson.com/ avelox;

24 sugar sugar | E-mail | Web | 1. září 2009 v 23:25 | Reagovat

differ; http://mvhumanesociety.org/ clomid progesterone; http://awningbrooklyn.com/ diflucan thrush; http://stfrancismissionrec.org/ acomplia; http://honghia.net/ accutane; http://awningny.com/ retin a side effects;

25 hold hold | E-mail | Web | 2. září 2009 v 1:50 | Reagovat

shoe; http://fjorlich.com/ oratane; http://maptrailer.com/ doxycycline for malaria prophylaxis; http://witchywolf.com/ tamiflu side effects; http://lange-ag.com/ propecia impotence; http://theweddingdancersite.com/ google tamiflu; http://dagacentral.com/ viagra online; http://paokkalamaria.com/ lasix without prescription; http://eokul1.info/ tadalafil,; http://channellettersnewyork.com/ online viagra;

26 soil soil | E-mail | Web | 2. září 2009 v 21:11 | Reagovat

original; http://tehflyer.org/ get tamiflu; http://maptrailer.com/ order doxycycline; http://movingaircable.com/ doxycycline effects side; http://metaphysicaltherapies.net/ doxycycline; http://dictaduranuncamas.org/ cialis soft tab; http://mrtshirtman.com/ doxycycline bergstrom; http://fishabits.com/ accutane; http://swakrith.com/ cytotec demise fetal; http://awningny.com/ order retin a online pharmacy;

27 order order | E-mail | Web | 3. září 2009 v 0:46 | Reagovat

kept; http://stampnbeauty.com/ slimona; http://stealingdecember.com/ rimonabant; http://signmanhattan.com/ effects nolvadex side; http://dictaduranuncamas.org/ cialis generic; http://wilskrachtidegem.com/ tamiflu; http://theweddingdancersite.com/ tamiflu child; http://onslaught-ph.com/ lasix used for; http://datacrap.com/ cialis; http://beverleyvaughan.com/ buy levitra viagra;

28 shell shell | E-mail | Web | 3. září 2009 v 3:56 | Reagovat

begin; http://shaggyshairsalon.com/ buy chemical citrate nolvadex research tamoxifen; http://helpbirgit.org/ accutane; http://neonnewyork.com/ clomid club; http://stlmargarita.com/ female viagra alternative; http://theweddingdancersite.com/ tamiflu;

29 substance substance | E-mail | Web | 3. září 2009 v 7:04 | Reagovat

open; http://lapetiteprincesse.com/ cheap propecia online; http://mac-quarterhorses.com/ order propecia; http://tehflyer.org/ oral suspension tamiflu; http://cooltobeyou.com/ cheapest viagra price; http://mvhumanesociety.org/ clomid conception; http://rustynutscycles.com/ zoloft cost; http://integrityassessments.com/ propecia; http://datacrap.com/ cialis com;

30 electric electric | E-mail | Web | 4. září 2009 v 13:36 | Reagovat

shine; http://mac-quarterhorses.com/ propecia that is generic; http://mvhumanesociety.org/ clomid and multiple; http://neonnewyork.com/ clomid online; http://swakrith.com/ order cytotec; http://mtoliveyakima.org/ doxycycline hyclate;

31 huge huge | E-mail | Web | 4. září 2009 v 16:57 | Reagovat

ease; http://photoauctions.info/ buy zoloft online; http://bisleynightshift.com/ cyalis levitra sales viagra; http://metaphysicaltherapies.net/ doxycycline 100 mg; http://fishabits.com/ accutane hair saving tip while; http://northfrompatagonia.com/ levaquin online u s pharmacy; http://swakrith.com/ the manual of cytotechnology; http://cementeriolosparques.com/ use viagra;

32 dead dead | E-mail | Web | 4. září 2009 v 20:15 | Reagovat

substance; http://bisleynightshift.com/ vardenafil levitra online; http://witchywolf.com/ tamiflu without prescription; http://integrityassessments.com/ propecia; http://wilskrachtidegem.com/ tamiflu shelf life; http://awningny.com/ retin-a;

33 size size | E-mail | Web | 5. září 2009 v 21:31 | Reagovat

period; http://naltrexoneinjection.com buy cigarette; http://nadita.net cigarette; http://niche-street.com buy state express cigarettes;

34 ball ball | E-mail | Web | 6. září 2009 v 0:50 | Reagovat

girl; http://naltrexoneinjection.com gitanes; http://nadita.net buy cheap karelia; http://niche-street.com cheap cigarettes;

35 glass glass | E-mail | Web | 6. září 2009 v 18:10 | Reagovat

teeth; http://naltrexoneinjection.com golden gate; http://nadita.net state express; http://niche-street.com cheap cigarettes;

36 glass glass | E-mail | Web | 6. září 2009 v 18:10 | Reagovat

teeth; http://naltrexoneinjection.com golden gate; http://nadita.net state express; http://niche-street.com cheap cigarettes;

37 find find | E-mail | Web | 7. září 2009 v 16:52 | Reagovat

exercise; http://naltrexoneinjection.com fortuna; http://nadita.net cigarettes; http://niche-street.com buy golden gate lights;

38 describe describe | E-mail | Web | 7. září 2009 v 20:14 | Reagovat

noun; http://naltrexoneinjection.com online cigarettes; http://nadita.net viceroy; http://niche-street.com buy cigarettes online;

39 888 888 | 11. února 2010 v 13:56 | Reagovat

Ilumináti byla a bohudík je tajná světová organizace , která si dala za cíl objasnit pravdu o životě.Z prvních cílů je například nastolit světový řád a spojit zemi v jednu velkou supervelmoc.Proč? Aby konečně po světě nedocházelo k takovým věcem jako jsou války , teror , dvojjaký výklad zákonů.Mám na mysli muslimské země kde třeba usekávání rukou či kamenování je běžná praktika.Tato organizace je dobročinná a ku prospěchu naší civilizace takže ať žijou ilumináti a ať se vše podaří!!!!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.